O NáS

Rex byl založen v roce 1940, rex jako rodiště čínské analytické na přístroji, navrhl první čínské ph-metr a skleněnou ph-elektródu. V nedávných 80 letech jsme usilovali o "zlepšení kvality života lidí, poskytování špičkových technologií analytických nástrojů a vysoce kvalitních služeb", se zaměřením na tvrdou práci, dědictví, a inovace. Jako vedoucí značka v oblasti vědeckých nástrojů, rex nejenže zabírá největší podíl na trhu v číně, ale také rozšiřuje své podnikání na světovém trhu. Jako jedna z největších skupin vědeckých nástrojů v číně, shanghai inesa scientific instrument co, ltd. má známou značku rex s historií více než 80 let v oblasti analytických nástrojů. Rex je high-techenterprise integrující r & d výroby, prodeje, aplikace a služby. Největší domácí elektrochemický nástroj pro analýzu kvality vody a vývojová a výrobní základna elektrochemických senzorů. Host a účastnit se formulace hlavních vnitrostátních a průmyslových norem souvisejících s elektrochemickými alanalytickými nástroji a senzory v číně. Kategorie: ph/ise/ec/do metry, titrátory, karl fischer titrátory, analyzátory kvality vody, online monitorovací systémy, elektrochemické senzory a související činidla. Na místním trhu dominují špičkové elektrochemické analytické nástroje a titrátorové výrobky na světě. První šarže špičkových podniků v šanghaji. Na národní úrovni malý obří podnik, specializovaný, rafinovaný, oblíbený a nový. Nejvlivnější domácí výrobce v průmyslu vědeckých nástrojů. Top 10 výrobců poprodejních služeb v průmyslu vědeckých nástrojů v číně.

zobrazit více

NOVINářSTVí

Jak funguje automatický potenciometrický titrátor

Princip potenciometrické metody je: zvolte vhodnou indikátorovou elektródu a referenční elektródu a naměřené roztok, aby se vytvořila pracovní baterie.

2022-10-31 zobrazit více

Analyzátor kvality vody by měl věnovat pozornost následujícím problémům při používání

Připojení kapalného okruhu karl fischer činidla musí být upevněno, z lahve činidla do měřicího čerpadla do reakční nádrže, jinak únik činidla přímo ovlivní výsledky zkoušky.

2022-10-21 zobrazit více

Pracovní princip a vlastnosti automatického potenciometrického titrátoru

Pracovní princip automatického potenciometrického titrátoru spočívá v měření koncentrace iontů změnou potenciálu elektródy.

2022-10-13 zobrazit více

Jak funguje analyzátor kvality vody

Analyzátor kvality vody používá především metodu měření elektřiny s iontami k dosažení přesné detekce. Elektrody na přístroji: ph, fluor, sodík, draslík, vápník, horčík a referenční elektrody.

2022-10-17 zobrazit více

Použití automatických potenciometrických titrátorů

Automatický potenciometrický titrátor se dělí na dvě části: elektrický měřič a titrační systém. Elektrický měřič přijímá elektronický ovládací obvod na posílení, aby porovnal potenciál mezi indikátorovou elektródou a referenční elektródou s předem nastaveným potenciálem terminálu,

2022-11-14 zobrazit více

Přístrojové vlastnosti automatického potenciometrického titrátoru

Během titračního procesu je signál nabývání 0,1 mv a minimální titrační krmivo může dosáhnout 0,0025 ml, což je asi 10 krát vyšší než u jiných běžných titrátorů.

2022-11-16 zobrazit více

Metoda měření obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě bohaté na kyslík

V některých vodních tělech se obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě výrazně zvýší z některých důvodů, což vede k bohaté oxidaci ve vodním těle, a obsah rozpuštěného kyslíku může dosáhnout více než 20mg/l.

2022-02-16 zobrazit více

Základní provozní kroky automatického potenciometrického titrátoru

1. vezměte ph elektródu z nasyceného vodného roztoku kcl, umyjte ji destilovanou vodou a očistíte. 2. vložte pipetu do destilované vody a vložte byretou do láhve odpadu.

2022-11-04 zobrazit více

zobrazit více